Hem Program & Priser Kontakt
english__swedish

Kontakt

Brännkyrkag. 75
118 23 Stockholm

Bookings
073-583 59 70
hellen@daraja.se

 

Hej och välkomna till Daraja Africa!

Daraja Africa erbjuder volontärprogram till Kenya. Som volontär får du chansen att arbeta med en rad organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter; i relation till bland annat kvinnors och barns rättigheter, HIV, klimatfrågor, "good governance" samt, mer allmänt, i kampen mot fattigdom. För oss är vägen till hållbar social förändring att arbeta med gräsrotsorganisationer på plats. Det är de som har den dagliga erfarenheten av sociala orättvisor och skevheter.

Läs vidare under "Länder" om de organisation som Daraja samarbetar med.

Se ett reportage från Korogocho regisserat av David Herdies och Erik Rosshagen för SVTs Kobra.

Som volontär får du chansen att arbeta i våra tre olika program som alla är belägna på samma plats: slumområdet Korogocho i Nairobi. Under din tid som volontär blir du involverad i den dagliga driften av organisationerna, samt får en inblick i deras arbetsmetoder, visioner och vägar till social förändring. Du får genom organisationerna möjlighet att arbeta med olika typer av kommunikationssätt: en kvinnoorganisation som arbetar för unga flickor och kvinnors rättigheter, en community-radiostation och ett film produktionsbolag.

Den sista perioden av din tid som volontär kommer du att kunna välja en organisation bland de du har arbetat med, och tillsammans med dem skapa ett eget projekt. Projektet är tänkt som ett samarbete mellan dig och organisationen - på plats, under en kortare period, viagra online eller som ett utkast för något som ni kan bygga på för framtiden. Vår förhoppning är att du som volontär, såväl som organisationerna, ska inspireras av varandras erfarenheter och perspektiv och kunna skapa ett spännande och innovativt projekt tillsammans.

Vi hoppas att ni kommer att få en unik upplevelse med oss på Daraja Africa, och vi är övertygade om att du kommer möta ett annat Afrika - långt bort från den stereotypa bild av en kontinent bebodd av lejon och exotiska stammar som vi alltför ofta möts av i media...

Kibera

I samarbete med:

Logos